TRANHAN CO., LTD

Văn phòng
Phong cách: Cổ Điển - NEO Classical

Bên cạnh chế biến và xuất khẩu thủy sản, TRẦN HÂN phát triển kết hợp dịch vụ vận tải giúp tăng cường sự cạnh tranh về giá và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu.